با ما ارتباط برقرار کن

بازاریابی محتوا

نرخ کلیک یا CTR در بازاریابی محتوا چیست ؟

CTR (مخفف click through rate) به نسبت کاربرانی که بر روی یک لینک خاص کلیک می کنند به تعداد کل...

آگهی بازاريابي محتوا