عضویت ورود
بعد از ماه ها امروز فرصتی شد تا به دیدار یکی از دوستان قدیمی بروم. در حال گپ و گفت و پیاده روی به زیرگذر چهارراه ولیعصر رسیدیم . زیر گذر مثل همیشه شلوغ و پر رفت آمد بود. گرم گفتگو بودم که پسر جوانی روی شانه ام زد و چند لحظه وقت خواست. بعد از عذرخواهی گفت ؛ ناخواسته شنیدم در مورد بازاریابی محتوا و تولید محتوا صحبت می کنید!     من هم  که انگار همزبانی در کشور غریب پیدا کردم سر ذوق آمدم و مشتاق شنیدن حرف هایش شدم. خودش را کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی معرفی کرد و از شرکت شان که در حوزه کودهای گیاهی فعالیت می‌کرد و علاقه اش به شیوه بازاریابی محتوا برایم گفت.  به دنبال منابع و کلاس های تخصصی بازاریابی محتوا می گشت . مخصوصا جایی که بتواند برای شرکت شان محتوای حرفه ای تولید کند.    مختصر توضیحی در خصوص فعالیت مجموعه حاوی وب برایش دادم و اینکه می ...
ادامــه مطلب دسته بندی :
وقتی کارل مارکس قانون مشهور خود را  ( هر کس به اندازه توانش کار می کند و به اندازه نیازش برمی دارد ) می نوشت هیچگاه فکر نمی کرد بعد از یک قرن ساختار شبکه های اجتماعی برمبنای نظریه او شکل بگیرد.   قصه از اینجا شروع شد که بعد از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه هزاران نفر از یهودیان روسیه که تحت فشار دولت تزاری بودند به سرزمین فلسطین مهاجرت کردند و با تاسیس مزارع اشتراکی بر اساس آموزه های مارکس جامعه ای جدید برای خود ساختند به نام کیبوتص که نوعی از زندگی اشتراکی بود.     این جامعه جدید که بر اساس مبانی نظری سوسیالیزم  کارل مارکس ساخته شده بود قوانین خاصی داشت. اولا شرکت در کیبوتص ها داوطلبانه بود کیبوتص ها مسئولیت تمام امور زندگی و تامین نیازهای کلیه اعضای خود را در تمام طول زندگی آنها به عهده داشتند. در کیبوتص همه چیز از زمین گرفته تا ابزار کار و مسکن ، ...
ادامــه مطلب دسته بندی :
صفحه 1 از 11